Kobushi Factory’s Debut Single “Dosukoi! Kenkyo ni Daitan / Ramen Daisuki Koizumi-san no Uta / Nen ni wa Nen (Nen’iri Ver.)” (MV’s)

1cEPCE7144_TP1A_O_prep.pdf Continue reading

Advertisements