Shimizu Saki (03-06-2016) – Peach

03-06 saki's blog1

From Saki‘s blog

Continue reading

Shimizu Saki (02-28-2016) – Nagoya

02-28 saki's blog1

From Saki‘s blog – With Kaga Kaede and Inoue Hikaru

Continue reading

Shimizu Saki (02-13-2016) – The 5 New Kenshuusei Members

02-13 saki's blog1

From Saki‘s blog – Noguchi Kurumi

Continue reading

Shimizu Saki (02-02-2016) – Hello! Pro Kenshuusei Rehearsal

02-02 saki's blog1

From Saki‘s blog – With Kobushi Factory

Continue reading

Shimizu Saki (01-13-2016) – Hello Pro Kenshuusei!

01-13 saki's blog 1

From Saki‘s blog – With some of the Hello Pro Kenshuusei

Continue reading