Shimizu Saki (02-24-2016) – Haro Sute #157

02-24 haro sute Continue reading

Wada Ayaka (02-24-2016) – Warmness of the Heart

sakurai-ayaka

Ayaka with Sakurai Takamasa

Continue reading

Shimizu Saki (02-23-2016) – Tsubaki + Kobushi Factory

02-23 saki's blog1

From Saki‘s blog – Some members of Tsubaki Factory

Continue reading